Tijdelijke stopzetting badminton

      Geen reacties op Tijdelijke stopzetting badminton

Beste leden

Helaas verplichten de huidige omstandigheden ons opnieuw om de badminton tijdelijk stop te zetten.

Vanaf morgen (donderdag 29 oktober) zullen er geen trainingen en/of vrije spelmomenten zijn.

Mede omwille van de herfstvakantie, zullen er geen trainingen zijn voor de -12 jarigen.

Deze maatregelen zijn zeker tot en met 11 november, maar uiteraard volgen we alles zo goed als mogelijk op.

Nogmaals bedankt voor jullie geduld, verantwoordelijkheidszin, moed en solidariteit.

Blijf gezond en draag sportieve zorg voor elkaar.

Met sportieve groeten

Het BC ARKOBAD bestuur

Trainingsschema voor de jeugdspelers

      Geen reacties op Trainingsschema voor de jeugdspelers

Beste jeugdspeler/ouder

Om de jeugdtrainingen coronaproof te kunnen houden, hebben de trainers een schema opgesteld.

Groep Jens: woensdagenGroep Stéphanie: woensdagen
woensdag: 21 okt, 18 nov (18:00-19:30)woensdag: 21 okt, 28 okt, 18 nov, 25 nov (18:00-19:30)
Alexia Akkan geen onderverdeling
Stan Retsin
Lotte Vandoorne
Ella Vandoorne
Maya Declerck
Kyaro Dufour
Stan Populier
Kyona Vandeverre
woensdag: 28 okt, 25 nov (18:00-19:30)
Cyriel Desnoeck 
Warre Stragier
Merlin Verhaeghe
Cédric Vanhooren
Sepp Mergaert
Lars Boone
Jarne Despiegeleare
Rémi Booghs
Groep Jens: zaterdagenGroep Stéphanie: zaterdagen
zaterdag 24 okt, 31 okt, 14 nov 28 nov (9:00 – 10:30)zaterdag 24 okt, 31 okt, 14 nov 28 nov (9:00 – 10:30)
Alexia Akkan Kyan Dufour 
Stan RetsinTymeo Gruyaert
Lotte VandoorneWout Claeys
Ella VandoorneTybe De Wulf
Maya DeclerckZita De Wulf
Kyaro DufourMiel Deprez
Kyona VandeverreMathijs Vierstraete
Chiara BrulezNiels Vierstraete
Céline PoignieFleur Arteel
Laurence Poignie
zaterdag 24 okt, 31 okt, 14 nov 28 nov (10:30 – 12:00)zaterdag 24 okt, 31 okt, 14 nov 28 nov (10:30 – 12:00)
Cyriel Desnoeck Thibo Storme 
Warre StragierElisabeth Storme
Merlin VerhaegheLuna Ingelbrecht
Cédric VanhorenElla-Louise Plateau
Sepp MerhaertLowie Boone
Lars BooneRobbe Vandenbussche
Jarne DespiegelaereLucas Vanoverberghe
Rémi BooghsMauro Verbauwhede
Stan PopulierMona Verbauwhede
Bram De Scheerder

Alle 12+ spelers moeten een mondmasker aanhebben tot de training effectief begint, iedereen zorgt voor zijn eigen drank en racket.

Nieuwe maatregelen tegen COVID-19

      Geen reacties op Nieuwe maatregelen tegen COVID-19

De sportwereld schakelt vanaf woensdag 14 oktober over op code oranje. Dat kondigde Vlaams minister van Sport Ben Weyts aan op maandagavond.

Wat betekent dit concreet voor onze badmintonclub?

De jeugdtraining op woensdag 14 oktober van 18 uur tot 19.30 uur gaat door. Voor de jongeren onder de 12 jaar blijft alles zoals voorheen. Voor de anderen mag trainen met waarborg van de anderhalve meter afstand. De trainers zullen na de training overleggen hoe alles verlopen is en indien nodig worden de aanpassingen via e-mail meegedeeld.

Voor de recreanten kan er op woensdag van 19.30 uur tot 21.30 uur alleen enkelspel gespeeld worden. Dubbelspel kan niet, tenzij met iemand uit je privébubbel (zoon-moeder, vader-dochter, man-vrouw). Voor woensdag is reserveren niet nodig.

Indien de pleinen bezet zijn, vragen we om even aan de zijde te blijven wachten met een mondmasker aan en de anderhalve-meter-regel te willen respecteren.

Algemeen

  • De kleedkamers en de douches zijn vanaf woensdag gesloten. Kom dus zeker in sportkledij naar de sportzaal.
  • Draag een mondmasker en ontsmet je handen bij het betreden en verlaten van de sporthal.
  • Wacht als recreant op woensdag om de sportzaal te betreden tot alle jeugdspelers de zaal verlaten hebben. We proberen op deze manier de contacten tot een minimum te beperken.
  • Gelieve uw persoonlijke spullen (flesje water, sporttas, …) bij te houden en dus niet te verzamelen op de banken (om contact met het materiaal van andere spelers te vermijden).
  • Gebruik zoveel als mogelijk je eigen shuttles. Voorzie je shuttles dus van je naam of een symbool.
  • Wissel van speelhelft met de klok mee en raak hierbij het net en de palen niet aan.
  • Geef geen handshakes, high fives of kussen.

Deze regels blijven van toepassing tot na de herfstvakantie.

Uiteraard volgen we eventuele wijzigingen op de voet op en worden jullie zo snel als mogelijk ingelicht via mail of via de website (www.bcarkobad.be).

We roepen iedereen op om de veiligheidsvoorschriften goed na te leven. Indien we er samen in slagen om de cijfers opnieuw naar beneden te krijgen, kunnen we opnieuw versoepelen.

Het is niet gemakkelijk om een stap terug te zetten maar we moeten er in blijven geloven. Enkel samen kunnen we het tij doen keren.

Bedankt voor jullie geduld, verantwoordelijkheidszin, moed en solidariteit.

Blijf gezond en draag sportieve zorg voor elkaar.

Einde seizoen 2019-2020

      Geen reacties op Einde seizoen 2019-2020

Beste leden

Hoewel de Nationale Veiligheidsraad beslist heeft dat er weer gesport mag worden, hebben wij beslist dit seizoen niet meer opnieuw op te starten.

Graag verwelkomen wij iedereen terug vanaf woensdag 19 augustus 2020 (in augustus enkel de woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur).

We hopen dat iedereen in goede gezondheid is en zien uit naar de heropstart!

Update i.v.m. maatregelen tegen coronavirus

Wij volgen samen met jullie de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus op de voet. Er werd door de overheid aangekondigd dat de huidige maatregelen verlengd worden tot en met 19 april 2020 met de mogelijkheid om deze daarna te verlengen tot en met 3 mei 2020. De situatie wordt voortdurend opgevolgd en geëvalueerd.

Dit wil zeggen dat clubactiviteiten niet vóór 20 april hervat kunnen worden. Bewegen in de buitenlucht blijft wél toegelaten en dit zonder perimeter. Er wordt wel benadrukt om na je activiteit meteen terug naar huis te keren.

Dynamo Project maakte een speciale webpagina met alle informatie die specifiek voor sportverenigingen geldt: https://www.dynamoproject.be/coronavirus. Je vindt er de vragen én antwoorden die het meest gesteld worden.

We houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en verwijzen ook door naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ voor de laatste updates.

We blijven moedig en geduldig. We moeten elkaar steunen en creatief zijn in hoe we contact houden met familie en vrienden. Blijf zorgen voor jezelf en voor anderen.

Samen kunnen we dit aan!